اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

کمیسیون فنی

کمیسیون فنی

ماده 9- وظایف کمیسیون فنی:

1- هماهنگی برای برگزاری آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه كسب با مجوز سازمان هاي ذي ربط ( و یا در قالب تفاهم نامه یا توافقنامه با آنها) جهت مشاغل فني.

2- اظهار نظر در مورد تعیین ابزار فنی و متراژ مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب.

3- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد پرونده های ارجاعی از کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات.

4- همکاری با اتحادیه در جهت تشکیل بورس کالایی، روز بازارها و مکان استقرار میادین کالا.

5- کارشناسی مربوط به نرخ گذاری کالا و خدمات.

6- اظهار نظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافیکی برای صدور پروانه کسب.

7- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.