اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

کمیسیون بازرسی

کمیسیون بازرسی

ماده 11- وظايف کمیسیون بازرسي:

1- بازديد از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضي صدور و تمدید پروانه كسب.

2- همکاری لازم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.

3- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.

4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.