اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزشی

ماده 10- وظایف کمیسیون آموزش:

1- نیازسنجی، برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

2- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب ( موضوع بند ن ماده 30 قانون) بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضا.

3- همکاری در برگزاري دوره‏هاي آموزشي تخصصی فنی (مهارت شغلی) به منظور بالابردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقاء کارآیی صاحبان واحدهای صنفی.

4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.