اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

صندوق ذخیره بسیجیان

بسیجی گرامی

صندوق ذخیره بسیجیان به آدرس http://szbasijian.ir/ به منظور عضویت و ثبت نام بیمه تکمیل درمان و استفاده از دیگر خدمات آن ، آماده ی خدمت رسانی به شما است.