اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

شرایط تمدید پروانه کسب

 مراحل تمدید پروانه کسب

1- مراجعه به اتحادیه و تکمیل پرونده

الف : اجاره نامه جدید ( درصورت استیجاری بودن محل )

ب : واریز فیش های اتاق اصناف ایران و اصفهان ، بازرسی اصناف

ج : عکس 3*4 جدید

د : تسویه حساب حق عضویت سالیانه اتحادیه ( حداکثر  یک میلیون و یکصد هزار ریال تا پایان سال 97 و یک میلیون و پانصد هزار ریال تا پایان سال 98 برای واحدهای توزیعی و دو میلیون ریال برای واحدهای تولیدی )

2- صدور پروانه کسب

 

مراحل اعلام جابجایی :

1- مراجعه به اتحادیه و اعلام جابجایی

الف : اجاره نامه محل جدید ( در صورت استیجاری بودن محل ) /  اصل و کپی سند مالکیت

ب : تاییدیه کدپستی 10 رقمی محل جدید

2- بررسی مدارک و شرایط احراز جهت صدور پروانه کسب توسط کارشناس بازرسی ظرف مدت 15 روز    

3- صدور پروانه کسب

با کمال تشکر از همیاری شما اعضاء محترم