اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

شرایط اخذ پروانه کسب

مراحل صدورپروانه کسب

1- مراجعه به اتحادیه و تشکیل پرونده (مراجعه به میز شماره 1)

مدارک لازم:

الف : تکمیل فرم درخواست عضویت در اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

ب: اصل و کپی اجاره نامه یا سندمالکیت    ج : اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه (2 سری)

د: اصل و کپی کارت ملی (2 سری)          ه: اصل و کپی کارت پایان خدمت ( 2 سری )

و: اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی        ز: عکس 3*4 جدید زمینه سفید (6 قطعه)

ح : تاییدیه کدپستی 10رقمی محل           ط : ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف

2- بررسی مدارک و شرایط احراز جهت صدور پروانه کسب توسط کارشناس بازرسی ظرف مدت 15 روز

3- انجام استعلامات مورد نیاز

الف: جوابیه ی دارایی

4- گواهی ها

الف: آموزش اتاق اصناف (گواهینامه پایان دوره قانون نظام صنفی احکام تجارت و کسب و کار )

5- امور مالی

الف: واریز فیشهای اتاق اصناف ایران ، اتاق اصناف اصفهان و بازرگانی

ب: تسویه حساب اتحادیه ( حق عضویت سال اول 8000000 هشت میلیون ریال )

6- صدور پروانه کسب

 لازم به تذکر است جانبازان ، خانواده ی محترمشان و خانواده ی محترم شهدا جهت تشکیل پرونده به واحد اصناف سازمان صنعت معدن و تجارت مراجعه فرمایند.

 

با کمال تشکر از همیاری شما اعضاء محترم