اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

سهمیه محصولات پتروشیمی برای صنوف

همکار گرامی

مفادی از صورتجلسه افزایش سهمیه محصولات پتروشیمی برای صنوف و فرایند اجرایی آن به شرح ذیل به حضورتان اعلام میگردد:

1-اولویت بازدید با افرادیست که برای راه اندازی واحد جدید اقدام می نمایند، در مرحله بعد با توجه به افراد متقاضی دریافت سهمیه که در سامانه بهین یاب ثبت نام نموده اند و در حال حاضر مشمول دریافت سهمیه می باشند، هر استان مکلف است این لیست را از سامانه احصاء و بر اساس جدول زمانبندی نسبت به بررسی سهمیه و ظرفیت ماشین آلات مطابق دستوالعمل صدرالذکر اقدام نمایند.

2-واحدهای صنفی تولیدی که توسط کار گروه ظرفیت سنجی می شوند مشمول بند(11) نامه شماره 129911/60 مورخ 99/5/25 می شوند، در صورت تولید محصولات مازاد شرکت های پتروشیمی چنانچه قرارداد پیمانکاری معتبر با نهادهای عمومی غیر دولتی و یا دستگاههای اجرائی داشته باشند، سهمیه آنها می تواند تا پایان قرارداد مورد محاسبه قرار گیرد نظارت بر مصرف مواد اولیه افزایش یافته بر عهده سازمان مربوطه می باشد.

3-چنانچه واحد صنفی که در حال حاضر در سامانه بهین یاب ثبت نام نموده و بر اساس مصوبه کار گروه تنظیم بازار نسبت به خرید مواد اولیه از بورس اقدام می نماید، تا با الویت های کار گروه نسبت به بازدید از واحد اقدام و سهمیه واقعی از سوی کار گروه اعلام شود.

4-اتاق اصناف ایران، اتاق اصناف شهرستان ها و اتحادیه های ذیربط در سراسر کشور مسئول پیگیری، اطلاع رسانی و نظارت بر مصرف واحد های صنفی مشمول می باشند، و برنامه ریزی لازم در خصوص بازدید های دوره ای از واحد های صنفی معمول نمایند و گزارشات تخلفات احتمالی را سریعا به سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها ارسال فرمایند، اینکار نافی بازدید و نظارت بازرسان و کارشناسان آن سازمان از واحدهای صنفی نمی باشد.