اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

همکار گرامی

باسلام و احترام

به استحضار می رساند به منظور تسهیل ، تسریع و ارتقاء شفافیت و کیفیت خدمات پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی امکان ثبت و پیگیری سیستمی درخواست ها (Ticketing) برای تمام کاربران محترم دولتی و خصوصی فراهم شده است.

در حال حاضر ، امکان ثبت و پیگیری 57 نوع درخواست از جمله “غیرفعال سازی / تعریف مقام مسئول دستگاه اجرایی” ، “درخواست دسترسی به گزارشات مدیریتی (MIS)”،”درخواست دوره آموزشی” و “درخواست اعزام کارشناس جهت حضور در جلسه گشایش پاکت ها” فراهم شده و کاربران محترم می توانند درخواست های خود را بدون مکاتبات اداری و براساس نقش و دسترسی های خود در سامانه ثبت و پیگیری نمایند. فهرست انواع درخواست ، سند راهنما و کلیپ آموزشی در وب سایت سامانه به آدرس “setadiran.ir” لینک ” آموزش”- ” مستندات نحوه ثبت و پیگیری درخواست های کاربران” قابل دسترس است.

کاهش سلسله مراتب ارائه خدمات پشتیبانی ، حذف مکاتبات اداری مربوط ، پاسخگویی به موقع و امکان مشاهده گردش و آخرین وضعیت درخواست ها توسط کاربر از مزایای این امکان جدید است و برآورد می شود این خدمت منجر به حذف بیش از 300 هزار مکاتبه ، 150 هزار تماس و یا مراجعه حضوری و 600 هزار برگ کاغذ در سال شود.

مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه با شماره 41934-021 آماده پاسخگویی به سوالات است.