اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

توزیع افطار ویژه مناطق محروم

بازدید جناب سرهنگ امانی فرمانده محترم بسیج اصناف استان ، جناب آقای مهندس جهانگیری ریاست محترم اتاق اصناف مرکز اصفهان و عضو هیات مدیره اتاق اصناف ایران ، جناب سروان نساج پور فرمانده محترم بسیج حوزه علامه مجلسی (ره) ، جناب آقای کوچک زاده رییس محترم کمیسیون فرهنگی اتاق اصناف اصفهان و جناب آقای مقاره عابد ریاست محترم اتحادیه صنف پلاستیک اصفهان از محل توزیع افطار ویژه مناطق محروم هیات فداییان اسلام ، چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399