اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

بیمه دانا

همکار گرامی

بیمه دانا با طرح “مهردانا” در دو سال اخیر توسط شرکت بیمه دانا با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران صورت گرفته است ، هر کد ملی تا سقف 35/000/000  ريال امکان استفاده از این وام جهت صدور بیمه نامه اعم از ثالث ، بدنه ، آتش سوزی و حوادث انفرادی را با شرایط زیر داراست:

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه:

 • اصل بیمه نامه سال گذشته (در صورت مفقودی گواهی مفقودی از شرکت بیمه قبل)

 • کارت وسیله نقلیه

مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از تسهیلات:

 • تصویر صفحه اول شناسنامه مالک

 • تصویر کارت ملی جدید (پشت و رو) یا رسید کارت ملی جدید مالک

 • یک برگ چک صیادی بابت ضمانت باز پرداخت اقساط در وجه بانک قرض الحسنه مهرایران

 • مبلغ 200/000 ريال جهت افتتاح حساب

شرایط پرداخت:

 • عدم چک برگشتی و تسهیلات معوق در سیستم بانک مرکزی

مزایای تسهیلات:

 • اقساط 12 ماهه

 • بدون پیش پرداخت

 • بدون کارمزد

 • بدون مراجعه به بانک

 • بدون ضامن

در صورت عقد تفاهم نامه با شرکت بیمه نامه و بانک قرض الحسنه  مهر ایران به صورت گروهی ، پرداخت اقساط به صورت کسر از حقوق پرسنل بدون نیاز به دریافت چک از تک تک پرسنل می باشد.

تخفیفات ارائه شده در خصوص همکاری با آن سازمان به شرح زیر می باشد:

 • صدور بیمه بدنه تا سقف 80 درصد

 • صدور بیمه آتش سوزی تا سقف 55 درصد

آدرس جدید دفتر: خیابان رباط ، ابتدای خیابان باهنر، مجتمع تجاری اداری پاسارگاد

تلفن تماس : 03133365651 – 09133768463 – 03133384941