اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

بسیج

توزیع افطار ویژه مناطق محروم
توزیع افطار ویژه مناطق محروم

بیشتر ↞
افتتاح واحد نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی اتحادیه صنف پلاستیک اصفهان
افتتاح واحد نیکوکاری شهید قاسم سلیمانی اتحادیه صنف پلاستیک اصفهان

تجلیل از تولیدکنندگان برتر با حضور رییس اتاق اصناف و فرمانده بسیج اصناف
تجلیل از تولیدکنندگان برتر با حضور رییس اتاق اصناف و فرمانده بسیج اصناف

صندوق ذخیره بسیجیان
صندوق ذخیره بسیجیان

بیشتر ↞