اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک اصفهان

اخبار مهم

ممنوعیت فروش ماسک در واحدهای صنفی
ممنوعیت فروش ماسک در واحدهای صنفی

بیشتر ↞
طرح توزیع الکترونیکی گازمایع
طرح توزیع الکترونیکی گازمایع

بیشتر ↞
ثبت نام در سامانه سلامت
ثبت نام در سامانه سلامت

بیشتر ↞
خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی
خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

بیشتر ↞
مجازات واحدهای صنفی در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
مجازات واحدهای صنفی در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

بیشتر ↞
اختلاف شرکا در تمدید پروانه کسب
اختلاف شرکا در تمدید پروانه کسب

بیشتر ↞
بسته های حمایتی سازمان امور مالیاتی
بسته های حمایتی سازمان امور مالیاتی

بیشتر ↞
بهین یاب
بهین یاب

بیشتر ↞
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بیشتر ↞
تشدید بازرسی های صنفی
تشدید بازرسی های صنفی

بیشتر ↞
توانیران
توانیران

بیشتر ↞
صرفه جویی در مصارف آب
صرفه جویی در مصارف آب

بیشتر ↞
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1399
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1399

بیشتر ↞
ثبت نام در سایت بهین یاب
ثبت نام در سایت بهین یاب

بیشتر ↞
ثبت نام در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا
ثبت نام در سامانه جامع انبار و مراکز نگهداری کالا

بیشتر ↞
دوره های آموزش مجازی جهاد دانشگاهی
دوره های آموزش مجازی جهاد دانشگاهی

بیشتر ↞
سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی
سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی

بیشتر ↞
عدم به کار گیری مشمولین غائب
عدم به کار گیری مشمولین غائب

بیشتر ↞
دستوالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی
دستوالعمل اجرایی پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع بیماری کرونا از محل منابع صندوق توسعه ملی

بیشتر ↞
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورا
مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورا

بیشتر ↞
بهره مندی صنوف از طرح گواهی اعتبار مولد(گام)
بهره مندی صنوف از طرح گواهی اعتبار مولد(گام)

بیشتر ↞
افزایش مدت زمان تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع ماده 167 ق.م.م
افزایش مدت زمان تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع ماده 167 ق.م.م

بیشتر ↞
اجرای مفاد بند 7 صورتجلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا
اجرای مفاد بند 7 صورتجلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا

بیشتر ↞
بیمه تکمیل درمان سامان
بیمه تکمیل درمان سامان

بیشتر ↞
سهمیه محصولات پتروشیمی برای صنوف
سهمیه محصولات پتروشیمی برای صنوف

بیشتر ↞
طرح ملی شور عاطفه ها
طرح ملی شور عاطفه ها

بیشتر ↞
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

بیشتر ↞
بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز
بیست و نهمین اجلاس سراسری نماز

بیشتر ↞
ترخیص از گمرکات
ترخیص از گمرکات

بیشتر ↞
برنامه جامع شهر اصفهان
برنامه جامع شهر اصفهان

بیشتر ↞
جمع آوری آمار بی سوادان شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر
جمع آوری آمار بی سوادان شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر

بیشتر ↞
تشدید نظارت از واحدهای صنفی
تشدید نظارت از واحدهای صنفی

بیشتر ↞